Partners
Marathon Meet
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
NHEV
CIKIT
AN Engineering
Sheru
Savitar Services

 

 

Tech Trial Run 1
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet

 

 

Tech Trial Run 2
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet

 

 

Round 10
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet

 

 

NHEV WGM Circular Economy
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet

 

 

Battery Swapping
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet

 

 

EV Rally
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet

 

 

NHEV Charging Station Miniature Reveal
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet

 

 

NHEV Prototype Charging Station 2 Inauguration Sec - 86
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet
 Marathon Meet

 

 

 

 

Government & Institutional Support*

 

 

Let's keep in touch!